Razno

Lokacija Home /Obrazci/Razno

Slika Naziv Cena
PK-2 (A4 ofs.) - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva PK-2 (A4 ofs.) - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva
2,00Din
PK (A4 ofs.) - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva PK (A4 ofs.) - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
  PDV stopa 20% Pakovanje  100 …
2,00Din
Još
PDN (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit preduzeća PDN (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit preduzeća
  PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,00Din
Još
PBN-1 (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni plan za budžetski sistem PBN-1 (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni plan za budžetski sistem
  PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,00Din
Još
PBN (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni okvir za privred. društva PBN (A4 ofs.) - Por. bilans za drugo prav. lice koje prim. kontni okvir za privred. društva
PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,00Din
Još
Izveštaj o promenama na kapitalu (A3 ofs.) Izveštaj o promenama na kapitalu (A3 ofs.)
  PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,46Din
Još
BS - Bilans stanja (A4 ofs.) BS - Bilans stanja (A4 ofs.)
  PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
1,48Din
Još
Izveštaj o povredi zabrane pušenja (A4 ofs.) Izveštaj o povredi zabrane pušenja (A4 ofs.)
pakovanje 100 stopa PDV 20% …
2,00Din
Još
Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni (A4 ofs.) Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni (A4 ofs.)
pakovanje 100 kom stopa PDV 20% …
2,00Din
Još
PPDG-5 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana PPDG-5 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,95Din
Još
EPPDV (A4 ofs.) - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost EPPDV (A4 ofs.) - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
PDV stopa 20% Pakovanje 100 …
2,00Din
Još
Prijava promena u toku korišćenja zdravst. osigur. 30-5 (A4 ofs.) Prijava promena u toku korišćenja zdravst. osigur. 30-5 (A4 ofs.)
PDV stopa 20% Pakovanje  100 …
2,00Din
Još
PPP (A3 ofs.) - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima PPP (A3 ofs.) - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima
PDV stopa 20% Pakovanje  100 …
2,95Din
Još
PPI-1 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu PPI-1 (A3 ofs.) - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PDV stopa 18% Pakovanje  100 …
2,95Din
Još
PDP (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit pravnih lica PDP (A3 ofs.) - Por. prijava za akont.-konačno utvrđiv. por. na dobit pravnih lica
PDV stopa 20% Pakovanje  100 …
2,95Din
Još